EMBA – Executive Master of Business Administration

Zajęcia prowadzimy w czterech miastach Polski

ZAJĘCIA JUŻ TRWAJĄ!

Ruszyły zapisy na kolejną Edycję – WARSZAWA – KATOWICE – GDAŃSK – POZNAŃ 2020

MBA Online

Wprowadzamy do swojej oferty studia podyplomowe Executive Master of Business Administration
realizowane w całości za pośrednictwem internetowej platformy e-learningowej.

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt lub pozostawienie danych w formularzu kontaktowym

Program Executive Master of Business Administration to interdyscyplinarne studia integrujące kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich. Takich możliwości nie dają inne studia. Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny, aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami. Wykorzystują interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów , prezentują case studies. Ćwiczenia i warsztaty czynią program wyjątkowym. Studia Executive MBA to przepustka do najnowszej i praktycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów – praktyków. Znają każdy zakręt, każdy milimetr i każdą przeszkodę przekazywanego zagadnienia, dzięki czemu ,,trudne” zajęcia stają się zrozumiałe. Program Executive Master of Business Administration to esencja wiedzy, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.

Absolwenci studiów Executive MBA mogą wchodzić w skład rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W opinii uczestników i pracodawców to jeden z najbardziej praktycznych programów Executive MBA w Polsce.

Nasza kadra to praktycy biznesu, eksperci specjaliści w swoich dziedzinach, naukowcy: profesorowie, doktorzy ekonomii i zarządzania

 • Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL.
 • Interaktywna forma zajęć.
 • Profesjonalne materiały prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
 • Networking.

ORGANIZACJA NAUKI

Studia trwają 2 semestry, łącznie 300 godzin.

FORMA ZALICZENIA

Warunkiem otrzymania dyplomu Executive MBA jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z normami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Uczelnia zwraca szczególna uwagę na dobór kadry dydaktycznej dla słuchaczy studiów MBA dlatego współpracujemy z wykładowcami z renomowanych uczelni państwowych oraz z praktykami z sektora gospodarczego.

Naszymi wykładowcami są najwyższej klasy specjaliści, eksperci w swoich dziedzinach jak i  kadra naukowa renomowanych uczelni wyższych oraz praktycy specjalnie dobrani pod kątem doświadczenia zawodowego.

Prof. dr. hab.
Sławomir Zwierzchlewski

Prof. dr hab.
Killion Munyama

Prof. dr hab.
Maciej Cieślukowski

Prof. dr hab.
Janusz Kraśniak

Prof. dr hab.
Michał Jackowski

Prof. dr
Robert Sobków

Prof. dr
Rolf Pfrengle

Biegły rewident, mgr
Barbana Sajnaj

mgr
Artur Walkowiak

mgr
Zbigniew Sobański

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

WIĘCEJ INFORMACJI

REKRUTACJA TRWA!

Przyjmujemy zapisy na kolejną edycję studiów – WRZESIEŃ 2019

Prosimy o kontakt lub pozostawienie danych w formularzu kontaktowym

Magdalena

tel.: +48 572 350 224

magdalena@wshiu.poznan.pl

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia

 • rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
 • warunkiem przyjęcia na studia jest doświadczenie w zarządzaniu
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 500 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Opłatę za studia należy wnieść najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem roku, semestru lub miesiąca, którego płatności dotyczą:

 • opłata za studia: 20.000 zł
 • opłata wpisowa: 500 zł.

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

W nazwie przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko uczestnika lub numer faktury

 

WIĘCEJ INFORMACJI

   

   

polski